درباره ما

آزما صنعت زینالی شرکت است که یکی از تولید کنندگان و توزیع کنندگان مواد شیمیایی جهت استفاده در صنایع، آبکاری و آزمایشگاهی در سال 1985. تاسیس شد در چند سال اول پس از تأسیس آن، این شرکت بیشتر در توزیع مواد شیمیایی، آزمایشگاهی و مواد صنعتی متمرکز شده است.

فروش فلزات

خدمات

آزما صنعت زینالی شرکت است که یکی از تولید کنندگان و توزیع کنندگان مواد شیمیایی جهت استفاده در صنایع، آبکاری و آزمایشگاهی در سال 1985. تاسیس شد در چند سال اول پس از تأسیس آن، این شرکت متمرکز توزیع مواد شیمیایی، آزمایشگاهی و مواد صنعتی.