آند نيكل

نمك برنج
سپتامبر 3, 2016
سيانور سديم
سپتامبر 28, 2016

آند نيكل

نام محصول:آند نيكل

فرمول:Ni

مترادف:اينكو نيكل,الكتروليتي نيكل

توصیف:شركت واله اينكو نيكل كانادا نام تجاري پيشرو در صنعت آبكاري مي باشد.

كاتدهاي در ابعاد بزرگ توسط پالايش الكتروليتي پالايشگاه نيكل تامپسون واله درمنتوباكانادا توليد مي شود.

كيفيت كنترل شده وسازگار پالايشگاه تامپسون در توليد كاتدهاي نيكل اين شركت به عنوان يك استاندارد صنعتي براي اهداف عمومي آبكاري تاسيس شده است,كه شامل:

_خلوص بالا

_ضخيم بودن كاتد موجود((15mm))

_داراي سطحي براق وصاف وبدون نقص

_توليد باقي مانده فلزي حداقل بر انحلال

_حل %100راندمان آند در راه حل هاي ابكاري نيكل مشترك (حاوي كلريد)

_بايد به برش هاي مربع شكل يا نوار شكل مورد استفاده قرارگيرد.

_مورد تاييد وقابل اعتماد از بزرگترين آبكاري هاي جهان مي باشد.

_مطابق با استاندارد هاي جهاني و ISO به توليد رسيده است.

موارد استفاده:

نيكل آبكاري براي مواد الكتروليتي ويا فولاد هاي ويژه كه نياز به انواع مقاومت در برابر حرارت را دارند استفاده مي شودوكبالت الكتروليتي براي مواد مغناطيسي ويا ابزار كاراستفاده مي شود.

آند نيكل در صنعت آبكاري استفاده فراواني دارد وعلاوه بر آن در سخت كاري فلزات نيز استفاده مي شود.

بسته بندي:

_ورقه هاي اندازه كامل نيكل كه در ابعاد 72*103 وضخامت 15ميلي مترتوليد مي شود.

_وزن خالص هر بنديل به طور نسبي1800كيلو گرم مي باشد.

كشور توليد كننده:كانادا 

images (6)images (3)