سديم تيو سولفات

سديم استات
سپتامبر 1, 2016
سديم دي كرومات
سپتامبر 1, 2016

سديم تيو سولفات

نام محصول:سديم تيو سولفات

مترادف: هیپوسولفات سدیم

فرمول:Na2S2O3.5H2O

درجه: صنعتي و تكنيكي

توصیف:

به صورت کریستالهای ستونی بدون رنگ یا گرانوله های سفید است. در آب گرم، نور تولید می کند، در رطوبت و هوای سرد آب می شود. زمانی که در آب حل شود دمای محلول را به سرعت پایین می آورد. در آمونیاک حل می شود اما در الکل حل نخواهد شد. چگالی آن برابر 729/1 است و در 48-45 درجه سانتی گراد ذوب می شود. یون تیوسولفات چهار وجهی است و در یون سولفات با جایگزینی یک اتم سولفور با یک اتم اکسیژن مشتق می شود. در فاصله S-S یک زنجیره موجود است و مشخص می کند که سولفور بار منفی دارد و فعل و انفعالات S-Oساختار دو زنجیره ای بیشتری دارد.

موارد استفاده:

از این ماده در عکاسی، در فرایندهای شیمیایی کنش پذیری، صنعت نساجی و چرم و غیره استفاده می شود.

بسته بندی:

در کیسه هایی با تار و پود کاغذ و پلاستیک و با وزن 25 کیلوگرم  مطابق با استاندارد جهاني بسته بندی می شود.

کشور مبداء: چین

images (6)images (3)