سدیم فروسیانید

سديم ساخارين
سپتامبر 1, 2016
سديم لوريل سولفات/SLS
سپتامبر 1, 2016

سدیم فروسیانید

نام محصول:سدیم فروسیانید

مترادف: پروشیات زرد سودا

فرمول: Na4Fe(CN)6 . 10H2O

درجه: صنعتی

توصیف:

تک کریستال های زرد رنگ با چگالی مخصوص 458/1 هستند. قابل حل در آب و نامحلول در الکل است. در دمای 50 درجه سانتی گراد، آب کریستال ها شروع به از دست رفتن می کند و در 5/81 درجه سانتی گراد همه آب آن از دست می رود. در دمای 435 درجه سانتی گراد تجزیه می شود و زمانی که وارد اسید شود به هیدروسیانیک اسید بسیار سمی تجزیه می شود.

موارد استفاده: در تولید رنگ، در تهیه روکش ها و جوهر چاپ، پتاسیم فریسیانید و همچنین در داروسازی و صنعت مواد بکار می رود.

بسته بندی: کیسه های پلاستیکی با وزن خالص 25 کیلوگرم مطابق با استاندارد جهاني مي باشد.

کشور مبداء: چین 

images (6)images (3)