پتاسيم يدات

هيپو كلريد كلسيم/كلر
مارس 3, 2016
كلريد امونيم/نشادر
مارس 3, 2016

پتاسيم يدات

نام:پتاسيم يدات

فرمول: KIO3

توصیف: پتاسیم یدات یک ترکیب شیمیایی است. گاهی می توان از آن در پرتو درمانی استفاده کرد و می توان آن را جایگزین ید رادیواکتیو در پرتو درمانی تیروئید کرد. همچون پتاسیم برومات از پتاسیم یدات نیز در پخت و پز استفاده می شود. پتاسیم یدات عامل اکسیدانی است و اگر در تماس با مواد اشتعال زا قرار بگیرد ممکن است منجر به آتش سوزی شود. این ماده ممکن است از واکنش مواد حاوی پتاسیم همچون پتاسیم هیدروکسید با اسید یدی بوجود آید. همچنین می توان آنرا با اضافه کردن ید به محلول داغ و غلیظ پتاسیم هیدروکسید بوجود آورد.

موارد استفاده:

از پتاسیم یدات گاهی برای ید دارکردن نمک استفاده می شود تا از کمبود ید در رژیم غذایی افراد جلوگیری شود. از آنجایی که هنگام خیس و مرطوب شدن، ید با مولکولهای اکسیژن اکسید می شود شرکت های آمرکایی تیوسولفات یا دیگر آنتی اکسیدانها را به پتاسیم یدات اضافه می کنند. در دیگر کشورها از پتاسیم یدات به عنوان منبعی برای ید رژیم غذایی استفاده می شود. همچنین از آن در شیر خشک نوزادان نیز استفاده می شود. همچون پتاسیم برومات از پتاسیم یدیت نیز در پخت و پز استفاده می شود.

بسته بندی:HDPE  استوانه پلاستیکی آبی رنگ25كيلويي مطابق با استاندارد جهاني

کشور مبداء: هند

images (6)images (3)